Stop het piekeren!

Wat verstaan we onder piekeren?

Alleen mensen hebben het vermogen om na te denken.  Op dat vlak onderscheiden we ons van de dieren en dat biedt zowel voor- als nadelen.
Als het goed gaat, komt er na het denken een volgende fase, nl. het aanvaarden of het probleem oplossen.
Wanneer je om diverse redenen in het nadenken blijft steken, dan spreken we over piekeren.

Tijdens deze cursus leer je niet hoe je het piekeren uit het leven kunt bannen, aangezien dit door de werking van ons brein niet mogelijk is.  Wel worden er jou verschillende technieken aangereikt om het piekeren te doorbreken en om de negatieve gedachtespiraal weer onder controle te krijgen.

Les 1: piekeren doorbreken door anders te handelen.
Les 2: piekeren stoppen door patronen in het denken te wijzigen.
Les 3: piekeren voorkomen door positieve elementen aan je leven toe te voegen.

Data:
Nog nader te bepalen.
Prijs: 60 euro, inclusief begeleidende syllabus.