Individuele healingsessie

Tijdens een individuele sessie gaan we samen op zoek naar wat je onderbewuste jou en mij wilt vertellen.  De antwoorden op je vragen zitten altijd, al dan niet verborgen, in jezelf.

Een healingsessie laat me toe om een blik te werpen op jouw mentale, gevoelsmatige en/of lichamelijke struikelblokken.  Waar loop je vast?  Hoe en wat heb je nodig om verder te kunnen?

Ik kijk welk thema er zich spontaan aandient en tijdens een healend gesprek van één uur kom je tot inzichten, krijg je nieuwe impulsen of kan je personen en situaties beter plaatsen en begrijpen.  Daarna volgt een lichamelijke behandeling van 30 min waarin de chakra’s en lichamelijke knelpunten manueel behandeld worden.

Ik heb geen voorgeschiedenis nodig. Door jouw aura te lezen, ontdek ik wie je bent. Ik zie en voel jouw blokkades aan.  Daarnaast zorgt channeling ervoor dat ik over alle nodige info beschik die jij en ik nodig hebben om de healing zo optimaal te laten gebeuren.

Tijdens de healing vraag ik wel om bevestiging of wat ik zie en voel, klopt. Zo weet je duidelijk dat ik op zielsniveau connectie met je heb.
Door hulp toe te laten, stap je uit je vicieuze cirkel. Kom laten we eraan beginnen, maak een afspraak: ivanhevel@gmail.com

Duur: 90 min (gesprek 60 min en 30 min energetische massage)
Vergoeding: 70 euro.

NB.  Ook contact met overledenen is mogelijk.  Gezien ik energie lees en voel, stopt zoiets niet bij onze fysieke dood.